Kanavassa Kalastus KIELLETTY P

 

Fishing is prohibited in the highway area in vähä-ruonaoja. 

The no-fishing area is marked on the terrain with signs. 

ELY-Centre prohibits fishing in the entire vähä-ruonaoja area. 

The fishing area of ​​the Veitsiluoto Fishing spot ends at the chain curtain of the aluminum bridge 


Kalastusluvat

Myymme kalastuslupia Veitsiluodon Kalapaikalle. Lupa ostetaan mobiililupana tästä linkistä.         

Luvan hinta 15€/8h, lisävapa 5€/8h. Lisäksi myyjä perii 2€ toimitusmaksun.

Kalastuslupia voi ostaa myös Neste Lapintuulesta ja veneitä voi vuokrata hintaan 8€/8h Neste Lapintuulesta.

Katsothan myös kalastussäännöt Tapahtumat osiosta.

Saalisilmoitukset jätetään ilmoitustaululla olevaan laatikkoon.

Kerran kuukaudessa arvomme kaksi 8/ h kalastuslupaa saalisilmoituksen tehneiden kesken.


Fishing Licenses:

For fishing in Veitsiluoto Fishing Spot you need to buy fishing license. You can buy it online from this link.

License price 15 € / 8h, extra rod + 5 € / 8h. In addition, the seller charges a 2€ shipping fee.

Fishing Licenses can also be purchased from Neste Lapintuuli Gas Station ( Veitsiluodontie 19, 94830 Kemi )
You can also rent a boat for trolling in lake for 8 € / 8h from Neste Lapintuuli.

Please read the Fishing Rules in the Events section.

Catch reports shall be left in the box provided on the notice board.

Once a month, we raffle two 8h fishing licenses among those who have made and left a catch report into notice board's box


Fishing rules at Veitsiluoto Fishing Site:

Allowed fishing methods casting, fly fishing, angling, trolling, ice fishing.

- The rod must be in the immediate vicinity of the fisherman during fishing

- Fishing is prohibited in Vähä - Ruonanoja. Fishing area marked to area map and on the terrain with signs.

- Fishing is allowed from shore and rented boats

- Do not use a float ring.

- Do not use a snowmobile.

- It is allowed to fish with 1 rod / license, extra charge for an extra rod.

- Catch quota, it is allowed to take 2 rainbow trouts per license

- Children under the age of 16 are allowed to fish with their parents on the same fishing license.

- A total of 2 rainbow trouts per license and one rod per fisherman.

- Undersize: trout 50 cm and grayling 35 cm

- After planting fish, no fishing for 3 days

The fishing rules come into effect on 18 August 2019

 

Veitsiluodon Kalapaikan kalastussäännöt

- Sallitut kalastusmenetelmät heittouistelu, perhokalastus, onginta, vetouistelu, pilkintä.

- Vavan pitää olla kalastuksen aikana kalastajan välittömässä läheisyydessä

- Kalastus kielletty moottoritien alueella Vähä - Ruonanojassa. Kalastusalue merkitty maastoon kyltein.

- Kalastus on sallittu rannoilta ja kalastusseuralta vuokratuista veneistä

- Kelluntarenkaan käyttö kielletty.

- Moottorikelkan käyttö kielletty.

- Sallittua käyttää yhtä vapaa lupaa kohden, lisämaksusta lisävapa.

- Saaliskiintiö, luvallista ottaa 2 kpl lohikaloja lupaa kohden

- Alle 16-vuotiaat lapset saavat kalastaa vanhempiensa mukana ollessaan samalla kalastusluvalla.

- Yhteensä 2 kpl lohikaloja lupaa kohden ja yksi vapa kalastajaa kohden.

- Alamitat: taimen 50 cm ja harjus 35 cm 

- Kalojen istutuksen jälkeen, Kalastuskielto 3 vuorokautta

Kalastussäännöt astuvat voimaan 18.8.2019

 

Ote kalastonhoitomaksusta:

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa.

Alla linkki kalastonhoitomaksuinfoon:

https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

 

Fisheries Management Fee 

The fisheries management fee is required if you are 18-64 years of age and will be fishing with lures or traps or crayfishing. 

For more information please click the link below

https://www.eraluvat.fi/en/fishing/fisheries-management-fee.html