SEURA-CUP SÄÄNNÖT

      1§  Kaikki seuran jäsenet voivat osallistua. Kilpaillaan kolmessa sarjassa; miehet,naiset ja nuoret alle 16v.

      2§  Kilpailuun lasketaan mukaan tavarapilkki, mestaruuspilkki, tavaraonki, mestaruusonki ja

           mestaruusheitto

      3§  Pisteitä jaetaan joka kilpailusta siten, että voittaja saa 20p ja seuraava 19p jne siten, että

           kahdeskymmenes ja kaikki huonommin sijoittuneet osallistujat saavat 1 pisteen.

           Maksimissaan voi siis saada 20+20+20+20+20 = 100pistettä

      4§  Palkinnot jaetaan seuran syyskokouksessa

1§ Kilpailuon avoin kaikille kalatuksen harrastajille. Kilpailussa on kolme sarjaa:Yleinen, nuoret 16-vuotiaat (myös kilpailuvuonna 16 täyttävät).

2§ Kilpailijoiden välinen etäisyys tulee olla vähintään viisi (5) metriä.Kilpailupaikat arvotaan Kilpailijan on oltava arvotulla paikalla 15 minuutia, jonka voi siirtyä vapaalle numeroidulle paikalle.

3§ Nuorten sarjaan osallistuvia saa avustaa syötin laitossa ja kalan irrottamisessa. Muuten osallistujan tulee onkia itse.

 

4§ Kilpailuaika on kolmei ( 3) tuntia kaikissa sarjoissa. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailupaikoilleen lähtöluvan saatuaan. Kalastusta ei saa aloittaa ennen kilpailun alkamisaikaa. Kahlaaminen on sallittu polveen saakka. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

 

5§ Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla, painolla ja koholla varustettua enintään 10 metrin pituista vapaonkea, jossa pilkin käyttö painona ja sivutapsin käyttö on kielletty. Vavan kärkiosaan kiinnitetty siima saa olla korkeintaan kaksi (2) metriä vapaa pitempi. Varavälineitä saa olla mukana. Haavin käyttö kalan ylösottamiseen on sallittu.

 

6§ Syötteinä saa käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita vastaavia luonnonsyöttejä. Syöttien heittäminen (myös ongen välityksellä tapahtuva irtonaisten matojen heittäminen) ym. kalojen houkuttelu mäskäämällä on kielletty. Mormuskan, värikoukun tai maalatun koukun ja vastaavien koukkujen käyttö on kielletty. Tehdastekoiset koukut eri metalliväreissä ovat sallittuja.

 

7§ Kalastus lopetetaan ilmoitettuna kellon aikana ja kilpailijoiden on oltava punnituspaikalla viimeistään siitä 15 minuutin kuluessa.

 

8§ Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailusta pois sulkemisen uhalla.

 

9§ Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on saman sarjan kilpailijoilla mitalisijojen kohdalla sama, lasketaan kalojen lukumäärä. Lukumäärältään enemmän kaloja saaneelle tulee parempi sijoitus. Kalojen lukumäärienkin ollessa sama, ratkaisee sijoituksen arpa. Muiden kuin palkintosijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

 

10§ Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan kilpailusuorituksen hylkäämisen.

 

11§ Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina järjestäjälle 5 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Järjestäjän asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.Järjestäjät voivat antaa edelläolevia sääntöjä täydentäviä ohjeita.

  1. Pilkki-cup kilpailuissa kilpaillaan kolmessa (3) sarjassa, miehet, naiset ja nuoret alle 16v ( myös kilpailuvuonna 16v täyttävät)..
  2. Cupin osakilpailuissa palkitaan vähintään kolme(3) parasta kilpailijaa ja kaikki nuoret
  3. Cup-kilpailuihin lasketaan mukaan kolme(3) parasta kilpailusuoritusta viidestä (5) kilpailukalenterissa mainituista kilpailuista.
  4. Loppupaino lasketaan siten, että kolmesta osakilpailusta saamasi saalismäärä lasketaan yhteen ja jaetaan kolmella. esim (218g+2540g+90g)/3=949g. Mikäli henkilöitä on samalla painolla ratkaisee sijoituksen parempi osakilpailusijoitus.
  5. Cup-voittajt joka sarjassa palkitaan seuraavasti miehet 100€ lahjakortti, naiset 100€ lahjakortti ja nuoret 50€ lahjakortti

 

     

1§ Kilpailusarjoja on kolme:  miehet, naiset ja nuoret alle 16 vuotta. Kilpailuvuonna 16-vuotta täyttävät osallistuvat nuorten sarjaan. Kilpailuun osallistuvien tulee olla Veitsiluodon Kalamiehet ry:n jäseniä. Nuorten sarjaan saa osallistua yhdistyksen jäsenen perheenjäseniä.

 

2§ Kilpailuaika on kolme tuntia klo 18-21. Kilpailualueena on Veitsiluodon Kalapaikka uusi allas.  Kilpailualueen ulkopuolella kalastaminen on kielletty. Lähtö tapahtuu yhteislähtönä. Kilpailuajan päättyessä tulee kalastus lopettaa ja siirtyä punnituspaikalle. Punnituspaikalla tulee olla viimeistään15 minuuttia kilpailuajan päättymisen jälkeen.rajana alumiininen kävelysilta (tai muu sovittu paikka

 

3§ Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino ja painon ollessa sama kalojen lukumäärä. Jos lukumääräkin on sama ratkaistaan sijoitus arvalla.

 

4§ Kalastusmuodoista on sallittu heitto-uistelu. Kalojen houkuttelu mäskäämällä (irtonaisten houkuttimien heittäminen veteen) on kielletty. Kilpailija saa käyttää pyynnissä kerrallaan yhtä vapaa, jossa saa olla vain yksi koukuilla varustettu uistin tai perho. Luonnollisen ja keinotekoisen syötin, sekä kemiallisten hajusteiden käyttö on kielletty. Painojen, kelluttimien ja koukuttomien lisähoukuttimien käyttö on sallittu. Kilpailijoiden välinen etäisyys on vähintään kymmenen metriä, jollei kanssakilpailija kysyttäessä anna lupaa tulla lähemmäksi. Nuorten sarjassa kilpailevia saa avustaa uistimen laitossa ja kalan irrottamisessa, muuten saalis on pyydettävä itse. Kahlaaminen on sallittua, mutta toisen kilpailijan heittosektorille ei saa kahlata.

 

5§ Kalat punnitaan perkaamattomana, verestys on sallittu. Perattua kalaa ei hyväksytä kilpailukalaksi. Kilpailun jälkeen saaliin voi noutaa tulosten julkistamisen jälkeen. Noutamatta jäävä saalis jää järjestäjän vapaaseen käyttöön.

 

6§ Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.Tarvittaessa kilpailun järjestäjät voivat antaa lisäohjeita.

 

7§ Kilpailua koskevat protestit tulee tehdä kirjallisina viiden minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Suulliset oikaisuvaatimukset käsitellään järjestäjien harkinnan mukaan.

 

8§ Jos näiden sääntöjen rikkomista tai vilppiä todetaan kilpailussa tai lähtöpaikassa, voi kilpailun järjestäjät hylätä kilpailijan suorituksen. 

 

Päivitetty 2019

1. Kilpailu on avoin kaikille kalastuksen harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan Yleisessä ja nuorten alle 16v sarjoissa, johon osallistuvat myös kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävät.

 

2. Kilpailuaika on kaksi (2) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle lähtöluvan saatuaan. Järjestäjä voi tarkistaa kilpailijoiden varusteet tarvittaessa. Kilpakalastus päättyy jäälle ilmoitettuna ajankohtana jolloin kalastus tulee välittömästi lopettaa ja on siirryttävä punnituspaikalle. 

Punnituspaikalla on oltava viimeistään 15 minuutin päästä kilpailuajan päättymisestä. Järjestäjä ilmoittaa kilpailualueen ennen lähtöluvan antamista.

 

3. Kilpailijoiden välinen etäisyys pilkittäessä on oltava vähintään viisi (5) metriä. Kaira on kairattava jäähän pystyyn pilkkimisen ajaksi. Lähtö- ja punnitusalueella on kairanterä oltava suojattuna. Akkukäyttöistä moottorikairaa saa käyttää.

 

4. Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Vavaksi hyväksytään heittouisteluun soveltumaton pilkkivapa. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormyska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ( paitsi tahna ) on sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen on kielletty.

 

5. Kilpailukalaksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat.

 

6. Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Saaliin painon ollessa sama sijoitus ratkaistaan arvalla.

 

7. Nuorten sarjassa saa avustaa syötin laitossa ja kalan irrottamisessa mutta ei osallistua pilkkimiseen.

 

8. Kilpailualueella juopuneena esiintyminen sekä häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

 

9. Näiden kilpailusääntöjen rikkominen voi aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

 

10. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

 

11. Tuomarineuvostoon kuuluu kaksi järjestäjän edustajaa ja yksi kilpailijoiden edustaja jonka järjestäjä nimeää. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisena tuomarineuvostolle 5 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Järjestäjät voivat antaa edellä olevia sääntöjä täydentäviä ohjeita.