Pitkäperjantain pilkit säännöt

1§ Kilpailu on avoin kaikille kalastuksen harrastajille.Kilpailusarjoja on kolme: miehet ja naiset sekät nuoret alle 16 vuotta. Kilpailuvuonna 16-vuotta täyttävät osallistuvat nuorten sarjaan. Toisen kilpailijan avustaminen kalastuksessa on kielletty. Kalat on pilkittävä itse. Alle 16-vuotiaita lapsia saa avustaa reiän kairaamisessa, syötin laitossa ja kalan irrottamisessa. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. 

 

2§ Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle lähtöluvan saatuaan. Järjestäjä voi tarkistaa kilpailijan varusteet tarvittaessa. Kilpailu alkaa merkistä, jolloin reiän kairaamisen ja kalastuksen saa aloittaa. Jäälle rajatun kilpailualueen ulkopuolella kalastaminen on kielletty. Kilpailu päättyy merkkiin, jolloin kalastus tulee heti lopettaa ja siirtyä 15 min kuluessa punnituspaikalle.

 

3§ Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähempänä toisen avantoa on kielletty ilman asianomaisen suostumusta. Kilpailun aikana jääkairaa ei saa jättää ilman teräsuojaa lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn. Yhtä useampaa avantoa ei saa varata. Kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten käyttö on kielletty. Akkukäyttöistä moottorikairaa saa käyttää.

 

4§ Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormyska rinnastetaan koukkuun. Kaikki muut syötit ovat sallittuja paitsi tahna ja mäti, mutta syötin on oltava koukussa. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Ootto-ongen käyttö on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Liikuntarajoitteiset saavat järjestäjien luvalla käyttää suksia tai potkuria apuvälineenä.

 

5§ Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat.

 

6§ Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee ensisijaisesti yhteispaino ja toissijaisesti lukumäärä. Jos paino on palkintosijojen osalta sama, ratkaistaan sijoitus lukumäärän perusteella ja sen jälkeen arvalla. Muiden kuin palkintosijojen osalta tasatuloksen sattuessa sijoitus arvotaan-

 

7§ Kilpailussa palkitaan järjestäjien määräämät sijat. Saaliinsa punnituksessa käyttäneiden kesken saatetaan arpoa palkinto tai palkintoja. Lopputulokset julkaistaan kilpailujen internet-sivuilla. Kilpailussa kerättävä kuva- ja muu materiaali on järjestäjän vapaasti käytettävissä.

 

8§ Lähtö- ja punnitusalueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna. Teräsuojuksen saa poistaa kairasta kilpailun aloitusmerkin jälkeen jäällä, jolloin myös kairaamisen saa aloittaa. Kilpailualueella juopuneena esiintyminen sekä häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

 

9§ Näiden kilpailusääntöjen rikkominen voi aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

 

10§ Tuomarineuvostoon kuuluu kaksi järjestäjän edustajaa ja yksi kilpailijoiden edustaja, jonka järjestäjä nimeää. Kilpailua koskevat protestit tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 5 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Protestista peritään 20 euron maksu, joka palautetaan jos protesti hyväksytään. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Virheellisen palkintojenjaon tapahtuessa sen oikaisemisesta vastaa järjestäjä ilman eri pyyntöä. Järjestäjät voivat antaa edellä olevia sääntöjä täydentäviä ohjeita.

 

VEITSILUODON KALAMIEHET RY

 

Päivitetty 2020