MOOTTORIUISTELUN MESTARUUS JA OSAKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

 

 

1. Kaikki kilpailevat yhdessä sarjassa. Kilpailuun osallistuvien tulee olla Veitsiluodon Kalamiehet ry:n jäseniä. Alle 16-vuotias jäsenen perheenjäsen voi osallistua kilpailuun. Tarvittaessa jäsenyys on voitava osoittaa.

 

2.Venekuntaan voi kuulua 1 - 2 henkilöä. Ainoastaan he voivat osallistua kalastukseen tai veneen ohjaukseen.

 

3. Kilpailupaikka ja -alue sovitaan kilpailukohtaisesti. Kilpailualueen ulkopuolella kalastaminen on kielletty.

 

4. Aika alkaa rannasta ja päättyy rantaan. Aika sovitaan kilpailukohtaisesti.

 

5.Osallistumismaksua ei peritä. Mahdolliset luvat hoitaa venekunta itse. Vetouistelutiimi voi tapauskohtaisesti antaa tukea lupien hinnoista.

 

6. Kelluntavälineiden käyttöä suositellaan. Alkoholin käyttö on kielletty.

 

7. Kilpailussa saa rantautua vain sovituissa paikoissa. Hätätilanteessa voi menetellä toisin.

 

8. Uistelu tapahtuu vetäen. Vieheen heittäminen on kielletty. Vapoja saa olla käytössä neljä. Jokaisessa saa olla pyynnissä yksi viehe. Perho lasketaan vieheeksi. Veneessä saa olla varavälineitä. Sivuplaanareiden käyttö on kielletty. Elektroniset apuvälineet ovat sallittuja. Luonnolliset syötit ovat kiellettyjä.

 

9. Kaikki kalalajit ovat kilpailussa hyväksyttäviä. Kalojen on täytettävä laissa mainitut kalalajikohtaiset alamitat ja säännökset. Kalat tuodaan punnitukseen suolistamattomina.

 

10. Kalojen yhteispaino ratkaisee sijoituksen. Painon ollessa tasan ratkaisee suurin kala sijoituksen. Kertoimia ei ole.

 

11. Moottoriuistelun mestaruuden yhteistulos syntyy osakilpailukohtaisen pisteytyksen perusteella. Osakilpailuja on kolme. Osakilpailun voittaja saa 0 pistettä, toiseksi tullut 2p., kolmanneksi tullut 3p. jne. Jos venekunta ei ole mukana jossakin osakilpailussa saa siitä maksimipisteet, joka on viimeisen osallistuneen venekunnan pisteet + 1p.

 

12. Kaikilla, joiden lain mukaan tulee maksaa kalastuksenhoitomaksu, tulee se olla maksettuna. Kilpailukortti on palautettava kilpailun päätyttyä.

 

13. Moottoriviasta tai vastaavasta täytyy ilmoittaa puhelimella kilpailun järjestäjälle tai saada tieto muille kilpailijoille. Kilpailun järjestäjät ratkaisevat esim. toisen venekunnan auttamisesta aiheutuvat myöhästymiset tapauskohtaisesti.

 

14. Kaikki kilpailevat omalla vastuullaan. Tarvittaessa kilpailun järjestäjät voivat antaa lisäohjeita. 

 

Päivitetty 2018