1§ Kilpailussa on kaksi sarjaa: Yleinen ja nuoret 16-vuotiaat (myös kilpailuvuonna 16 täyttävät). Kilpailuun osallistuvien tulee olla Veitsiluodon Kalamiehet ry:n jäseniä. Nuorten sarjaan saa osallistua yhdistyksen jäsenen perheenjäseniä.

 

2§ Kilpailujakson alkaminen ja päättyminen osoitetaan ääni- tai valomerkillä tai valvojan antamalla merkillä. Kalastus on lopetettava välittömästi lopetusmerkin jälkeen. Kilpailussa saa kalastaa vain järjestäjän ilmoittamalla alueella. Tarvittaessa rantakalastuspaikat arvotaan ennen kilpailun alkua.

 

3§ Kilpailun paremmuus ratkaistaan saaliskalojen pituudesta annettujen pisteiden perusteella. Eniten pituuspisteitä saanut kilpailija voittaa kilpailujakson ja saa yhden (1) kilpailujaksopisteen, toiseksi tullut saa kaksi (2) pistettä jne.

 

Kilpailun voittaa se, jonka kilpailujaksojen tai –jakson pistemäärä on pienin. Jos useammalla kilpailijalla on sama määrä kilpailujaksopisteitä sijoituksen ratkaisee useammalta jaksolta saadut kalat. Jos se on sama niin paras kilpailujaksosijoitus jne. Jos kaikki kilpailujaksosijoitukset ovat samat paremmuuden ratkaisee saaliin pituudesta (koko kilpailun yhteispituus) saadut pisteet. Jos sekin on sama sijoitus ratkaistaan arvalla.

 

4§ Kilpailukalat, kertoimet ja kalalajien paremmuus määrätään järjestäjän toimesta kilpailukohtaisesti.

 

5§ Kalojen tulee täyttää asetusten mukainen tai järjestäjien määräämä tätä suurempi alamitta. Kalat mitataan leuan kärjestä suoraksi yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Mikäli mitta on sentin osia, se pyöristetään ylöspäin seuraavaan tasasenttiin. Kalat mitataan millimetrin tarkkuudella. Alamittaiset kalat hylätään. Jokaisesta mitan täyttävästä saaliskalasta saa pisteitä 1 pisteen jokaista kalan senttimetriä kohden.

 

6§ Kilpailussa käytettäviä välineitä koskevat määräykset: 

-Venekalastuksessa saa käyttää ainoastaan perhokalastusvälineitä. Rantakalastuksessa on sallittua käyttää perhokalastusvälineitä tai virveliä ja siinä heittokohoa tai painoa. 

-vavan maksimipituus on 12 jalkaa 

-kilpailijalla saa olla kerrallaan yksi (1) vapa/kela/siima yhdistelmä kalastamassa. Rannalta kalastettaessa kilpailijalla saa olla useampia yhdistelmiä valmiiksi kasattuna, veneessä oltaessa ainoastaan yksi, jolloin muut yhdistelmät ovat suojaputkissaan ja koteloissaan tai laukussa. 

-perhosiimana saa käyttää tehdasvalmisteista kelluvaa, uppoavaa tai uppoavakärkistä siimaa lukuun ottamatta lyijy-ydinsiimoja. 

-erillisten painojen (hauli, lyijylanka tms.) käyttö perukkeessa ja siimassa on kielletty; uppoavia tehdasvalmisteisia kartioperukkeita saa käyttää 

-vain yhteen (1) yksihaaraiseen (1) koukkuun sidottuja perhoja saa käyttää. 

-koukun kidan koon muuttaminen sekä koukun katkaisu on kielletty. 

-perhon näkyvä painotus on kielletty muutoin kuin perhon kierteen osalta, kiellettyjä ovat myös metalli- ja lyijysilmät yms. sekä maalilla, lakalla tms. aineella käsitellyt painot perhossa lukuun ottamatta yhtä (1) maksimimitaltaan 4 mm oleva reiällistä metalli- tai muovihelmeä (bead), joka pujotetaan koukkuun sidontavaiheessa. 

-kerrallaan saa käyttää korkeintaan kolmea (3) perhoa, joiden etäisyyden on oltava toisiinsa nähden peruketta (siimaa) vapaasti roikottaen vähintään 50 senttimetriä mitattuna koukunsilmästä seuraavaan koukunsilmään, perhoista yksi (1) on sidottava perukkeen (siiman) kärkeen ja kaksi (2) muuta omiin liukumattomiin sivuperukkeisiinsa. 

-hajusteiden ja houkutinaineiden käyttö on kielletty 

-luonnonsyötin (esim. mato, toukka tms.) käyttö on kielletty 

-ns. venepenkin (’lankun’) korkeus pehmusteineen ei saa ylittää veneen ulkoreunasta mitattuna kymmentä (10) senttiä. Mikäli kilpailun järjestäjä toimittaa venepenkit kaikille, on jokaisen kilpailijan sitä käytettävä.

 

7§ Kilpailijan on pysyttävä hänelle varatulla alueella. Kala saa väsytyksen aikana uida toisen kilpailijan alueelle, mutta se on haavittava omalta alueelta. Kilpailija, jonka alueelle väsytettävä kala tulee saa jatkaa kalastustaan kuitenkin varoen häiritsemästä kalan väsytystä. Kilpailija ei saa tahallisesti häiritä toisen kilpailijan suoritusta.

 

8§ Juopuneena esiintyminen ja muu epäurheilijamainen käytös sekä erilaisten elektronisten apuvälineiden käyttö kilpailujakson aikana on kielletty (lukuun ottamatta hätäpuheluita).

 

9§ Kilpailijan on käytettävä haavia saaliin nostamiseen. Mikäli kyseessä ei ole "pyydystä & päästä" kilpailu, kala on lopetettava välittömästi. Alamittaiset kalat kilpailija saa vapauttaa niitä vahingoittamatta ilman haaviamista. Kalan on oltava kiinni suusta tai selvästi kidusten etupuolelta. Muualta kiinni olevat kalat hylätään.

 

10§ Veneosuuksia koskevat erityismääräykset. 

-pyyntitavoista on sallittu perhonheitto ajelehtivasta veneestä 

-veneessä seisaaltaan kalastaminen on kielletty, kalastaja saa seistä ainoastaan kalaa haaviessaan 

-veneessä saa olla korkeintaan kaksi (2) kilpailijaa, jotka toimivat vuorotellen kipparina jolloin kippari soutaa 

-kilpailijan tulee suojata silmänsä (aurinkolasit tai vastaavat) 

-liitoankkurin käyttö on sallittu 

-ajelehtivan veneen alapuolelle ei saa mennä 50 metriä lähemmäksi 

-kaikuluotaimen ja moottorin käyttö kielletty 

-puoliympyrän malliset heittosektorit (2 kpl) sijaitsevat veneen perässä ja keulassa ja niiden välinen raja on veneen kohtisuora. Jos veneessä on vain yksi kalastaja saa heittää vapaasti joka suuntaan.

 

11§ Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan kilpailusuorituksen hylkäämisen. Kaikki osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.

 

12§ Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina järjestäjälle 5 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Järjestäjän asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.