1§ Kilpailu on avoin kaikille kalastuksen harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa: Miehet,naiset ja alle 16 -vuotiaiden sarja, johon osallistuvat myös 16 vuotta kilpailuvuonna täyttävät

2§ Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä laitureille lähtöluvan saatuaan . Järjestäjä voi tarkistaa kilpailijan varusteet tarvittaessa. Kilpailu päättyessä kalastus tulee lopettaa ja on siirryttävä punnituspaikalle.

 

3§ Jokaiselle kilpailijalle arvotaan numeroitu aloituspaikka. Kilpailijan pitää pilkkiä ensimmäisen 15 minuutin aikana vain arvotussa aloituspaikassaan. Liikkuminen kilpailualueella on sallittua. Yhdessä merkityssä paikassa saa pilkkiä vain yksi miesten tai naisten sarjan osallistuja. Ensimmäisen 15 minuutin jälkeen saa pilkkiä myös muissa vapaana olevissa merkityissä paikoissa. Nuorten sarjan osallistuja voi pilkkiä huoltajansa kanssa samassa paikassa. Kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö kielletty.

 

4§ Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Vavaksi hyväksytään alle 100 cm pituinen heittouisteluun soveltumaton pilkkivapa. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan. Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormyska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, mutta syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen veteen on kielletty.

 

5§ Kilpailukalaksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Haavia saa käyttää kalan nostamiseen.

 

6§ Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee ensisijaisesti saaliin paino. Saaliin painon ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

 

7§ Nuorten sarjassa saa avustaa syötin laitossa sekä kalan irrottamisessa mutta ei osallistua pilkkimiseen.

 

8§ Kilpailualueella juopuneena esiintyminen sekä häiritsevä käyttäytyminen kielletty.

 

9§ Näiden kilpailusääntöjen rikkominen voi aiheuttaa kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

 

10§ Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

 

11§ Tuomarineuvostoon kuuluu kaksi järjestäjän edustajaa ja yksi kilpailijoiden edustaja, jonka järjestäjä nimeää. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 5 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Järjestäjät voivat antaa edellä olevia sääntöjä täydentäviä ohjeita.

 

Päivitetty 2018