Kemin Onkimestaruus säännöt


1§ Kilpailussa on kolme sarjaa: miehet, naiset ja nuoret alle 16 v.


2§ Kilpailijoiden välinen etäisyys tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Kilpailupaikat arvotaan.
Kilpailijan on ongittava arvotulla paikalla 15 minuuttia, jonka jälkeen voi siirtyä vapaalle
arvotulle paikalle.


3§ Nuorten sarjaan osallistuvia saa avustaa syötin laitossa ja kalan irrottamisessa. Muuten
osallistujan tulee onkia itse

.
4§ Kilpailuaika on neljä (4) tuntia kaikissa sarjoissa. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailupaikoilleen
lähtöluvan saatuaan. Kalastusta ei saa aloittaa ennen kilpailun alkamisaikaa. Kahlaaminen on
sallittu polveen saakka. Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.


5§ Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla,
painolla ja koholla varustettua enintään 10 metrin pituista vapaonkea, jossa pilkin käyttö
painona ja sivutapsin käyttö on kielletty. Vavan kärkiosaan kiinnitetty siima saa olla
korkeintaan kaksi (2) metriä vapaa pitempi. Varavälineitä saa olla mukana. Haavin käyttö kalan
ylösottamiseen on sallittu.


6§ Syötteinä saa käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita vastaavia luonnonsyöttejä. Syöttien
heittäminen (myös ongen välityksellä tapahtuva irtonaisten matojen heittäminen) ym. kalojen
houkuttelu mäskäämällä on kielletty. Mormyskan, värikoukun tai maalatun koukun ja
vastaavien koukkujen käyttö on kielletty. Tehdastekoiset koukut eri metalliväreissä ovat
sallittuja.


7§ Kalastus lopetetaan ilmoitettuna kellon aikana ja kilpailijoiden on oltava punnituspaikalla
viimeistään siitä 15 minuutin kuluessa.


8§ Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää
puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta
kilpailusta pois sulkemisen uhalla.


9§ Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on saman sarjan kilpailijoilla
mitalisijojen kohdalla sama, lasketaan kalojen lukumäärä. Lukumäärältään enemmän kaloja
saaneelle tulee parempi sijoitus. Kalojen lukumäärienkin ollessa sama, ratkaisee sijoituksen arpa.
Muiden kuin palkintosijojen kohdalla saaliin painon ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.


10§ Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan
kilpailusuorituksen hylkäämisen.


11§ Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina järjestäjälle 5 minuutin kuluessa
punnituksen päättymisestä. Järjestäjän asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Järjestäjät
voivat antaa edellä olevia sääntöjä täydentäviä ohjeita