ILMOITUS

Sunnuntaina 31.5.2020 myymme lupia Kalapaikalla klo 8:00 - 12:00

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda olemassa olevasta makeavesialtaan alueesta ympärivuotinen, monipuolinen
ja entistä viihtyisämpi ulkoilu-, retkeily-, ja kalastuskohde, joka soveltuu kaupungin asukkaiden lisäksi matkailijoille ja teollisuuden vieraille.
Hankkeen toimenpiteillä mahdollistetaan laajemmat kohderyhmät, kuten ikäihmiset, liikuntarajoitteiset ja lapsiperheet.
Hankkeen tavoitteena on tukea Veitsiluodon Kalamiehet ry:n toimintaa alueella ja alueen huoltamista.

Hankkeen toimenpiteet

- Hanke on hyväksytty marraskuussa 2016 Lapin ELY-keskuksessa, Kokonaiskustannusarvio on 77 000 €, josta rakentaminen,
koneet, kalusto ja laitteet on 50 000 €. Rahoittajina ovat EU, valtio ja kunnat.
- Hanke on suunniteltu toteutuvaksi 1.9.2016 -31.8.2018 välisenä aikana.
- Hankitaan 24 metriä pikä laituri ja kuusipaikkainen venelaituri sekä viisi venettä.
- Rakennetaan uusi huoltorakennuus.
- Neljästä laavusta kahteen tehdään uudet katot ja lattiat ja kahdelle muulletehdään perushuolto ja maalaus.
- Kunnostetaan ylijuuoksun pengerrys ja uusitaan kalaeste.
- Olemassa oleva silta uusitaan liikuntaesteisille sopivaksi. Tasoitetaan parkkialue ja päällystetään parkkialue murskeella.
- Hankitaan kaksi kompostikäymälää.
- Rakennetaan penkkiä, pöytiä ja jätekatos.
- Alueen raivaus: Koko makeavesialtaan alueelle raivataan kalapaikkoja kalastajia varten. Raivataan alueen kulkeva tien ja polun reunat.
Lintutornin- ja ylijuoksun ympäristö raivataan.
- Hankkeessa on tehtävä 1300 talkootuntia.